About us

kami ay nangunguna sa paparating na blog para sa Pinoy, nag-uugnay kami sa mga balita tungkol sa Pinoy Celebrities, Entertainment Industry, Televison sa Pilipinas.
Maging Bahagi Kami Sa pamamagitan ng pagsali sa amin
Ang aming address ay nasa ibaba
Office No: # 7373 A, Abdullah Builing Complex
Brar Twon, MDA Road,
Lahore, Punjab
Pakistan 42000

Numero ng telepono 03004444243/03334444243
Email ID = ashobillah9@gmail.com
Website = www.hdreplay.su

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Recent Posts